PUBLICATIONS - CZECH
Free for EDTNA/ERCA members!

You need to be a member to download Publications. Login here.

If you would like to become a member of EDTNA/ERCA, please click here and register by clicking on “Registration”.

Please do not hesitate to contact us with any questions you may have.
img-1487581017086
Environmentální směrnice pro dialýzu
Praktický průvodce snižováním environmentální zátěže způsobované dialýzou
img-1487581017086
Peritoneální dialýza
Příručka pro klinickou praxi
img-1487581017086
Cévní přístup
Kanylace a péče
img-1487581017086
Podpora pro pacienty, kteří se rozhodnou nepodstoupit nebo ukončit dialyzační léčbu
img-1487581017086
Násilí a agrese v prostředí dialyzačního střediska
Příručka pro všeobecné sestry
img-1487581017086
Léčba diabetické nohy v nefrologické péči
Průvodce pro klinickou praxi